Utvalgene i Distrikt Trøndelag

Det er årsmøtet som velger utvalgene, og som bestemmer hvilke utvalg vi skal ha.
Utvalgene skal sikre aktivitet og engasjement på sentrale områder hvor lokalorganisasjonen har ansvar.

I dag har vi følgende utvalg / utvalgsledere:

Studieutvalget
Kenneth Andersen
kenneth.anders@caverion.com
99 28 18 12

Fagutdanningsutvalget

Ungdomsutvalget
Sandra Åberg Kristiansen
sandra.aberg.kristiansen@vintervoll.no
90 71 66 87

Tariffutvalget
Geir Tore Mjønes
getomj@online.no
91 37 66 14