Utvalgene i Distrikt Trøndelag

Det er årsmøtet som velger utvalgene, og som bestemmer hvilke utvalg vi skal ha.
Utvalgene skal sikre aktivitet og engasjement på sentrale områder hvor lokalorganisasjonen har ansvar.

I dag har vi følgende utvalg / utvalgsledere:

Studieutvalget
May-Iren Arnøy
may-iren.arnoy@telenor.com

950 29 838

IKT Bransjeråd
Ole Robert Lerfald
olelerfald@gmail.com

994 71 109

HMS-utvalget
Ole Andreas Heitlo
ole.andreas.heitlo@me.com

971 06 124

Ungdomsutvalget
Annar Gravråk
annar.gravrak@gmail.com

469 16 596