Utvalgene i Distrikt Trøndelag

Det er årsmøtet som velger utvalgene, og som bestemmer hvilke utvalg vi skal ha.
Utvalgene skal sikre aktivitet og engasjement på sentrale områder hvor lokalorganisasjonen har ansvar.

I dag har vi følgende utvalg / utvalgsledere:

Studieutvalget
May-Iren Arnøy
may-iren.arnoy@telenor.com
95 02 98 38

HMS-utvalget
Anders Fornes Berg
anders.berg@eltelnetworks.no
48 16 16 43

Ungdomsutvalget
Jørn Ohlgren Østvik
jorn.ohlgren@caverion.com
93 48 22 41