Enighet i LO/NHO-oppgjøret

Etter at det ble enighet i det samordnede oppgjøret mellom LO og NHO, blir det de kommende to uker gjennomført informasjonsmøter over hele landet. Flertallet i forbundsstyret i EL og IT Forbundet har vedtatt å anbefale medlemmene å stemme ja i uravstemmingen. Protokollen mellom partene kan leses i Riksmeklerens møtebok.

Hovedlinjene i oppgjøret er lønnstillegg på minst 1 kr. pr. time for alle, med et lavtlønnstillegg på ytterligere kr. 2,50 pr. time. Avtaleområder som ikke har brukt rammen på 0,30 kr til andre forhold, får dette i tillegg. Det betyr at for eksempel Landsoverenskomten for elektrofag får et tillegg på kr. 1,30.

Flere av hullene som har fratatt de som har blitt syke og oppsagt retten til AFP blir tettet. Noe av dette følger av avtalen, mens andre forhold må utredes nærmere.
Les mer om dette her. 

LO fikk ikke gjennomslag for beregning av OTP (obligatorisk tjenestepensjon) fra første krone. Det betyr at det fortsatt blir innbetalt kun for årslønn over 1 G (93.634,-).

Sluttvederlagsordningen omgjøres til en ordning for "sliterne". De som ikke klarer å stå i arbeid til pensjonsalderen får et tillegg på maksimum 23.408 kr. pr. år. Her er det begrensninger av beløpet i forhold til både fødselsår og når man velger å gå av. Les om detaljene her.