Krav om samordnet tariffoppgjør

EL og IT Forbundet Distrikt Trøndelag har i mange år kjempet for bedre pensjonsordninger, og mot svekkelsene av både folketrygden og AFP. Innføring av levealdersjustering og indeksering har ført til at de som er unge i dag må arbeide til de er godt over 70 år om de skal ha håp om å få en pensjon å leve av. Avtalefestet pensjon (AFP) har gått fra å være en mulighet til å gå av tidligere for sliterne, til å bli en tilleggspensjon for alle.

De som må avslutte arbeidslivet tidligere på grunn av helsa blir hardt straffet.

Enstemmig vedtak i representantskapet.

På representantskapsmøte i EL og IT Forbundet Distrikt Trøndelag 21. november ble følgende uttalelse enstemmig vedtatt:

EN FORBEDRET AFP-ORDNING MÅ SIKRES GJENNOM ET SAMORDNET OPPGJØR

Representantskapsmøtet i EL og IT Forbundet Distrikt Trøndelag mener at tariffoppgjøret 2018 må gjennomføres samordnet, for å forbedre AFP-ordningen i privat sektor.

Vi må «tette hullene» som gjør at flere faller utenfor ordningen, og pensjonsnivået for de som må gi seg tidlig må heves.
Følgende punkter må prioriteres:

  • oppsatte AFP-rettigheter skal beholdes slik at AFP kan tas ut fra fylte 62 år, uten krav til ansettelsesforhold i en AFP-bedrift på uttakstidspunktet.
  • det må innføres en tilleggspensjon i AFP-ordningen: et livsvarig seniortillegg for de som gir seg tidlig helt eller delvis i arbeidslivet, for å motvirke de store tap som tidlig avgang gir med dagens ordninger. Det er kun på denne måten at «sliterne» kan oppnå en pensjon på 2/3 av lønn.
  • det må bli mulig å kombinere delvis uføretrygd med delvis AFP.

LO må samle kreftene i et samordnet oppgjør for å sette makt bak disse kravene. Dette er en sak som gjelder alle i privat sektor, og utfallet er også viktig for kommende kamper i offentlig sektor.