Handlingsprogram

EL og IT Forbundet vedtar sitt handlingsprogram på landsmøtet hvert 4. år. Handlingsprogrammet skal være grunnlaget for arbeidet som gjøres i forbundet mellom landsmøtene.

Distrikt Trøndelag har ikke utarbeidet et eget handlingsprogram, men det sentralt vedtatte gjelder også for distriktene. På hvert årsmøte vedtar distriktet en politisk plattform, som har elementer av et handlingsprogram i seg, og som benyttes som et styringsverktøy av styret i distriktet mellom årsmøtene.