Hvorfor velger så mange EL og IT Forbundet?

Fordi vi:

 • jobber kontinuerlig med å bedre lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene, og mot sosial dumping
 • gjennom å stå sammen i LO, i den nyere tid har kjempet fram en god sykelønnsordning, AFP, 5 ukers ferie, økt skattefradrag for fagforeningskontingent med mere
 • kjemper mot høyresidas angrep på Arbeidsmiljøloven, og vi arbeider for å styrke den
 • arbeider for å sikre gode arbeidstidsordninger for de som ikke har nattkvarter i eget hjem
 • bistår medlemmer ved oppsigelsessaker og andre rettstvister uten kostnad for medlemmet
 • gir støtte til tillitsvalgte ved omstillinger i bedriftene
 • har et godt utbygd organisasjonsapparat med fast ansatte i distrikter og fagforeninger lokalt
 • arbeider for gode pensjonsrettigheter for medlemmene, både gjennom tariffavtale og folketrygden
 • arbeider for å ivareta fagene gjennom fagplaner, etterutdanning og lovgivning
 • gir god informasjon til våre tillitsvalgte og medlemmer gjennom fagblad, web og e-post
 • arbeider aktivt politisk for å påvirke de som tar beslutninger i kommuner, fylker og på Stortinget
 • gjennom LO-favør har vi gode og rimelige kollektive forsikringsordninger, de beste lånerentene og andre fordeler for medlemmene