Styret og ansatte

Styret i EL og IT Forbundet Distrikt Trøndelag avholder møte ca. en gang pr. mnd. Det består av 9 faste styremedlemmer og 5 varamedlemmer som kalles inn ved forfall. Distriktssekretær tiltrer styremøtene.

Arbeidsutvalget består av leder Kim Olav Johansen, nestleder May-Iren Arnøy, styremedlem Knut Egil Sjøli og leder av ungdomsutvalget; Annar Gravråk. Distriktssekretær Anders Fornes Berg tiltrer arbeidsutvalget.

Kontorsekretær Randi Vingen leies inn i 30 % stillingsandel fra Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag.

Distriktssekretær Anders Fornes Berg er ansatt på heltid i distriktet. 

For kontaktinfo gå til menyen "kontakt".

Avduking av distriktets fane

Avduking av distriktet fane ved kunstner Heidrun Kringen og daværende distriktsleder Hilde Elveland.