Styret og ansatte

Styret i EL og IT Forbundet Distrikt Trøndelag avholder møte ca. en gang pr. mnd. Det består av 13 faste styremedlemmer og 9 varamedlemmer som kalles inn ved forfall. Distriktssekretær tiltrer styremøtene.

Arbeidsutvalget består av leder Venke Marie Heimdal, 1. nestleder Kim Olav Johansen og 2. nestleder Bjørn Roald Helmersen. Distriktssekretær Torstein Johansen tiltrer arbeidsutvalget.

Kontorsekretær Randi Vingen ansatt i 100 % stilling i Distrikt Trøndelag, men er utleid 70 % til Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag.

Distriktssekretær Torstein Johansen er ansatt i 100 % stilling i Distrikt Trøndelag.

For kontaktinfo gå til menyen "kontakt".

Avduking av distriktets fane

Avduking av distriktet fane ved kunstner Heidrun Kringen og daværende distriktsleder Hilde Elveland.