Bli medlem i EL og IT Forbundet

Dette er forbundet for deg som arbeider innen elektroinstallasjon, energi- eller IKT-bransjen. Vi organiserer over 3500 betalende medlemmer i Trøndelag, og har per juni 2022 totalt 5110 medlemmer inklusive pensjonister, skoleelever og andre som er fritatt for kontingent.
Vi er det 6. største LO-forbundet, med 41000 medlemmer på landsbasis, og er kjent for å være et aktivt forbund som har markert seg kraftig i samfunnsdebatten siden det ble etablert i 1999.

Som medlem i EL og IT Forbundet har du et lokalt organisasjonsapparat som bistår deg når du trenger det, og vi arbeider kontinuerlig for å sikre og bedre lønns- og arbeidsvilkårene for våre medlemmer.

Gå til innmeldingsskjema