Fagforeningene i Distrikt Trøndelag

De aller fleste medlemmene i EL og IT Forbundet Distrikt Trøndelag er tilsluttet ei av de fire fagforeningene.
Fagforeningenes hovedansvarsområde er å ivareta tariffavtalene. I dette ligger blant annet direkte kontakt med tillitsvalgte og medlemmer. Verving av nye medlemmer ligger også til fagforeningene.

Fagforeningene velger sine representanter til distriktets representantskap/årsmøte.

Oversikt over fagforeningene

Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag
Leder: Eystein Garberg
Adresse: Postboks 9225, 7424 Trondheim
E-post: eystein.garberg@elogitt.no
Mobil: 952 52 101

Trøndelag Energiforening
Leder: Klaus Jensvold
Adresse: Lerdalsveien 13, 7372 Glåmos
E-post: klaus.jensvold@rev.no
Mobil: 957 75 987

Tele- og IT ansattes Fagforening i Sør-Trøndelag
Leder: Borgar Granbom
Adresse: Fjordgløttvegen 18B, 7054 Ranheim
E-post: borgar.granbom@soprasteria.com
Mobil: 905 14 703

 

Heismontørenes Fagforening
Leder: Lasse Evjen
Adresse: Ny Jord-vegen 184, 7039 Trondheim
E-post: lasseev@hotmail.com
Mobil: 959 86 244