Fagforeningene i Distrikt Trøndelag

De aller fleste medlemmene i Distrikt Trøndelag er tilsluttet ei av de fem fagforeningene.
Fagforeningenes hovedansvarsområde er å ivareta tariffavtalene. I dette ligger blant annet direkte kontakt med tillitsvalgte og medlemmer. Verving av nye medlemmer ligger også til fagforeningene.

Fagforeningene velger sine representanter til distriktets representantskap/årsmøte.

Oversikt over fagforeningene

Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag
Leder: Eystein Garberg
Adresse: Postboks 9225, 7424 Trondheim
E-post: eystein.garberg@elogitt.no
Mobil: 952 52 101

Trøndelag Energiforening
Leder: Geir Tore Mjønes
Adresse:Finn Christiansens vei 10, 7800 Namsos
E-post: getomj@online.no
Telefon: 74 27 37 10
Mobil: 913 76 614

Tele- og IT ansattes Fagforening i Sør-Trøndelag
Leder: Svein Åge Samuelsen
Adresse: Jonsvannsveien 54, 7052 Trondheim
E-post: aagsamue@online.no
Mobil: 917 41 820

Fagforening Tele og IT Nord-Trøndelag
Leder: Venke M. Heimdal
Adresse: Strandv. 34, 7800 Namsos
E-post: venke.heimdal@opplysningen.no
Mobil: 996 21 057

Heismontørenes Fagforening

Leder: Lasse Evjen
Adresse: Ny Jord-vegen 184, 7039 Trondheim
E-post: lasseev@hotmail.com
Mobil: 959 86 244