Representantskapsmøte

EL og IT Forbundet Distrikt Trøndelag avholder representantskapsmøte 21. november kl. 11-16.

Møtet avholdes på Quality Hotel Panorama i Trondheim.

Saker som skal behandles:

1. Åpning, konstituering

2. Muntlig beretning fra leder

3. Etter stortingsvalget - hva nå?

4. Innkomne forslag

5. Regnskap pr. 30.06.2017

6. Budsjett 2018

Under sak 3 vil det bli innledninger fra John-Peder Denstad, leder i LO i Trondheim og Svein Åge Samuelsen, leder i Tele og IT Ansattes Fagforeninge i Sør-Trøndelag.

Alle medlemmer i EL og IT Forbundet Distrikt Trøndelag har tale- og forslagsrett på møtet.