Landsstyret vil prioritere AFP i et samordnet oppgjør

Landsstyret i EL og IT Forbundet vedtok 7. desember å kreve at tariffoppgjøret i 2018 gjennomføres samordnet. Leder i LO, Hans Christian Gabrielsen, innledet dagen før til debatten, og han fikk med seg en hilsen fra forbundsleder Jan Olav Andersen om at

EL og IT Forbundet stiller seg svært positive til å delta aktivt i en kamp for en forbedret AFP.

Det er et utbredt ønske i forbundet om at vi vil være med og holde ei hand på rattet når kravene skal utformes og ved gjennomføringen av forhandlingene og en eventuell arbeidskamp.

Selv om enkelte ønsket å prioritere andre saker gjennom et forbundsvist oppgjør, var det aldri tvil om at det store flertallet i landsstyret gikk for en samordning av hele LO i tariffoppgjøret. I tillegg til AFP ble det vedtatt at det andre hovedkravet måtte være forbud mot innleie fra bemanningsbransjen.

LOs representantskap 27. februar avgjør oppgjørsformen.

Hele uttalelsen kan leses på forbundets hjemmeside.