Kurs for tillitsvalgte i 2019

EL og IT Forbundet Distrikt Trøndelag avholder i 2019 fire kurs for tillitsvalgte. I tillegg planlegges det et ungdomskurs mot slutten av året. Her finner du oversikt over kursene. Klikk på kurstittelen for å få mer informasjon om det enkelte kurs.

Navn på kurs

Tidspunkt

Sted

Påmeldingsfrist

Startkurs for tillitsvalgte

24.-26.04.19

Scandic Hell Hotel

19. mars

Verneombud og tillitsvalgtes rolle

22.-24.05.19

Quality Airport, Stjørdal

16. april

Kurs i klubbarbeid

02.-04.10.19

Scandic Hell Hotel

26. august

Overvåkning i arbeidslivet

11.-13.11.19

Quality Airport, Stjørdal

7. oktober