Verneombud og tillitsvalgtes rolle i bedriften

Verneombud og tillitsvalgte skal ivareta forskjellige oppgaver
i bedriften, men av og til kan disse også gå over i
hverandre.

Det er fremdeles ledige plasser på kurset Verneombud og
tillitsvalgtes rolle i bedriften, som avholdes 22.-24. mai på
Quality Airport Hotel, Stjørdal.