Landsstyret vil prioritere AFP i et samordnet oppgjør

Landsstyret i EL og IT Forbundet vedtok 7. desember å kreve at
tariffoppgjøret i 2018 gjennomføres samordnet. Leder i LO, Hans
Christian Gabrielsen, innledet dagen før til debatten, og han fikk
med seg en hilsen fra forbundsleder Jan Olav Andersen om at