Kurs for tillitsvalgte i 2019

EL og IT Forbundet Distrikt Trøndelag avholder i 2019 fire
kurs for tillitsvalgte. I tillegg planlegges det et ungdomskurs mot
slutten av året. Her finner du oversikt over kursene. Klikk på
kurstittelen for å få mer informasjon om det enkelte kurs.