Krav om samordnet tariffoppgjør

EL og IT Forbundet Distrikt Trøndelag har i mange år kjempet
for bedre pensjonsordninger, og mot svekkelsene av både
folketrygden og AFP. Innføring av levealdersjustering og
indeksering har ført til at de som er unge i dag må arbeide til de
er godt over 70 år om de skal ha håp om å få en pensjon å leve av.
Avtalefestet pensjon (AFP) har gått fra å være en mulighet til å gå
av tidligere for sliterne, til å bli en tilleggspensjon for
alle.