Enighet i LO/NHO-oppgjøret

Etter at det ble enighet i det samordnede oppgjøret mellom LO
og NHO, blir det de kommende to uker gjennomført informasjonsmøter
over hele landet. Flertallet i forbundsstyret i EL og IT Forbundet
har vedtatt å anbefale medlemmene å stemme ja i uravstemmingen.
Protokollen mellom partene kan leses i Riksmeklerens
møtebok.
Hovedlinjene i oppgjøret er lønnstillegg på minst 1 kr. pr. time
for alle, med et lavtlønnstillegg på ytterligere kr. 2,50 pr. time.
Avtaleområder som ikke har brukt rammen på 0,30 kr til andre
forhold, får dette i tillegg. Det betyr at for eksempel
Landsoverenskomten for elektrofag får et tillegg på kr. 1,30.Flere av hullene som har fratatt de som har blitt syke og oppsagt
retten til AFP blir tettet. Noe av dette følger av avtalen, mens
andre forhold må utredes nærmere.

Les
mer om dette her.