Utvalgene i Distrikt Trøndelag

Det er årsmøtet som velger utvalgene, og som bestemmer hvilke utvalg vi skal ha.
Utvalgene skal sikre aktivitet og engasjement på sentrale områder hvor lokalorganisasjonen har ansvar.

I dag har vi følgende utvalg / utvalgsledere:


Studieutvalget

Lars Roar Mjøen
lars.mjoen@elogitt.no 90 65 33 40

HMS-utvalget

Ivar Pedersen

ivar.pedersen@tronderenergi.no


99 23 78 20

Fagutdanningsutvalget

Ragnar Breivik
ragnar.breivik@tronderenergi.no97 01 23 16 97 01 23 16

Ungdomsutvalget

Sandra Åberg Kristiansen

sandra.aberg.kristiansen@vintervoll.no 90 71 66 87

Tariffutvalget

Geir Tore Mjønes

getomj@online.no 91 37 66 14