Organisasjon

EL og IT forbundet er tilsluttet LO, og har i alt 38600 medlemmer. Landsmøtet har den høyeste myndighet i forbundet, og samles hvert 4. år, det siste ble avholdt i Oslo 08.-11. mars 2019. Mellom landsmøtene er det landsstyret som legger handlingsplaner, bestemmer budsjett og fastsetter den politikken forbundet skal føre i perioden. Forbundsstyret har 19 medlemmer som møtes omtrent hver måned, og har ansvaret for å iverksette de tiltak, planer og den politikk landsmøtet og landsstyret har bestemt. Den daglige driften av forbundskontoret er det den valgte ledelsen som har ansvaret for. Den valgte ledelsen består av leder, nestleder, hovedkasserer, leder for utviklingsavdelingen og leder for forhandlingsavdelingen.

Forbundet er delt inn i 13 distrikter, hvorav Distrikt Trøndelag med ca. 4850 medlemmer er det tredje største. På landsmøtet 2019 ble Eystein Garberg, Venke Heimdal og Sandra Åberg Kristiansen (1. vara) fra vårt distrikt valgt som forbundsstyremedlemmer. I august 2019 valgte forbundets ungdomskonferanse Sandra som ungdomsleder, og hun får derfor permisjon fra vervet i forbundsstyret.

Distriktet velger sine landsstyremedlemmer, og på årsmøtet i 2019 ble Geir Tore Mjønes, Bjørn Roald Helmersen, Kenneth Andersen, Øivind Juul Schjetne og Kim Olav Johansen valgt. De to forbundsstyrerepresentantene fra vårt distrikt tiltrer også landsstyret.

Lokalt består Distrikt Trøndelag av 5 fagforeninger som velger sine representanter til årsmøte og representantskap, som er det høyeste organ i distriktet. Styret med 13 styremedlemmer og utvalgene velges på distriktets årsmøte.