Vi stilte krav - partiene svarte (de fleste)

El og IT Forbundet Trøndelag stilte 28 spørsmål til 11 parti i Sør- og Nord-Trøndelag foran høstens stortingsvalg. Vi fikk svar fra 9 parti i Nord-Trøndelag og 8 i Sør-Trøndelag. I tillegg valgte Høyre ikke å svare på våre spørsmål, men oversendte i stedet svar på spørsmålene LO sentralt hadde stilt partiene.
Vi kan oppsummere at det er stor forskjell på partiene, fra de som ikke svarte, via FrP i Sør-Trøndelag som avviste 22 av våre krav, til Rødt og SV i Nord-Trøndelag som støttet alle de 28 kravene.

Spørsmålene er delt inn i tema:
Pensjon/folketrygden - Arbeidsliv - Offentlig velferd - Sosial dumping - Handelspolitikk - Energipolitikk - Lokaldemokrati

Linker til resultatet av undersøkelsen:
Våre 28 spørsmål/krav.
Oversikt over svarene (ja/nei) i Nord-Trøndelag.
Oversikt over svarene (ja/nei) i Sør-Trøndelag.

Partiene fikk også anledning til å gi kommentarer utover å svare ja/nei, noe de fleste valgte å gjøre. Flere parti hadde vanskelig for å besvare alle spørsmålene, og flere avsto fra å svare på en del spørsmål.
Hele besvarelsen fra det enkelte parti kan leses ved å følge linkene til høyre på siden. Vi gjør oppmerksom på at nummereringen er annerledes i partienes svar enn i oversikten over, men spørsmålene står i samme rekkefølge.

Folder Sør-Trøndelag
Folder Nord-Trøndelag

Svar fra partiene i Sør-Trøndelag:

Arbeiderpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Rødt
Senterpartiet
Kristelig Folkeparti
Fremskrittspartiet
Demokratene
Pensjonistpartiet

Ikke svart på våre spørsmål:
Miljøpartiet De Grønne
Venstre
Høyre


Svar fra partiene i Nord-Trøndelag:


Arbeiderpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Rødt
Senterpartiet
Miljøpartiet De Grønne
Kristelig Folkeparti
Venstre
Demokratene
Pensjonistpartiet

Ikke svart på våre spørsmål:
Høyre
Fremskrittspartiet