Vi stiller krav til partiene

Foran høstens stortingsvalg ønsker EL og IT Forbundet Distrikt Trøndelag å informere medlemmene om partienes meninger på de mest sentrale områdene sett fra organisasjonens side. Vi har derfor sendt partiene i begge Trøndelagsfylkene en rekke spørsmål som vi ønsker svar på.
Vår prosess foran valget startet på representantskapsmøtet før jul, hvor det ble gjennomført en debatt etter innledninger fra representanter fra partiene Arbeiderpartiet, Rødt, Senterpartiet og SV. På samme møte ble en rekke spørsmål som skulle stilles til alle de største partiene enstemmig vedtatt. Partiene i Nord- og Sør-Trøndelag har nå fått tilsendt spørreskjema, og vi håper å kunne sende ut resultatet av spørreundersøkelsen rundt 20. august. Her kan du lese våre spørsmål til partiene.
Noen mener det er feil av fagorganisasjoner å involvere seg i politikk. Vi er overbevist om at det norske samfunnet hadde sett ganske annerledes ut om ikke fagbevegelsen hadde engasjert seg politisk. Politikken som føres er avgjørende på mange områder som er helt sentrale for medlemmenes arbeidsforhold. Vi kan nevne sosial dumping, pensjon, arbeidsmiljøloven, myndighetenes inngripen i tariffoppgjør, sysselsetting, sykelønn etc. I tillegg kommer selvfølgelig vår felles kamp for å bevare velferdsgodene.

Ut fra svarene fra politikerne i våre fylker, håper vi at medlemmene får et godt grunnlag for å bestemme hvem de skal stemme på ved valget.