Verneombud og tillitsvalgtes rolle i bedriften

Verneombud og tillitsvalgte skal ivareta forskjellige oppgaver i bedriften, men av og til kan disse også gå over i hverandre.
Det er fremdeles ledige plasser på kurset Verneombud og tillitsvalgtes rolle i bedriften, som avholdes 22.-24. mai på Quality Airport Hotel, Stjørdal.


Mer om kurset finnes i invitasjonen.