Regjeringa er for midlertidige ansettelser i bemanningsbransjen

Høringsnotatet om endringer i Arbeidsmiljøloven som regjeringa har lagt fram, er et slag i ansiktet på fagbevegelsen. De ønsker å gi bemanningsselskap hjemmel til å benytte midlertidige ansettelser av arbeidskraft som er tenkt leid ut i vikariater.

Dette er en reversering av utfallet av «Clockwork-dommen», som slo fast at seks polske arbeidstakere hadde rett på fast ansettelse. De var reelt midlertidig ansatt i bemanningsbyrået og ble tilkalt ved behov, og dermed midlertidig ansatt hver gang de ble tilkalt og utdelt oppdrag.Regjeringas forslag vil gi bemanningsbransjen særfordeler som andre virksomheter ikke har, og konsekvensen blir at i liknende saker som ved Clockwork vil arbeidstakerne ikke lenger nå fram i rettssystemet.

Dette forslaget har som konsekvens, at en annen formulering i høringsuttalelsen, som skal forhindre at fast ansatte ikke får lønn mellom oppdrag, ikke vil få noen positiv betydning for ansatte i vikarbransjen. Regjeringa gir dermed en gavepakke til NHO Service, som nå får legalisert en kontraktsform de har kjempet for.