Hvilke lover og regler gjelder ved oppsigelser og permitteringer?

EL og IT Forbundet Distrikt Trøndelag avholder kurs med dette som tema 27.-28. februar 2018.

Deltakerne får en gjennomgang av de lover og avtaler som regulerer forholdet mellom bedriften og de ansatte/tillitsvalgte i situasjoner hvor ledelsen vil permittere eller nedbemanne.

Vi ser også på hva klubben kan gjøre for enten å stanse permitteringene/oppsigelsene, eller redusere omfanget av disse.
En annen utfordring for klubben er å sørge for at alt går rettferdig for seg. Hva betyr ansiennitet og hva betyr kompetanse i slike sammenhenger? Hva er en masseoppsigelse, og hvilke regler gjelder i slike tilfeller?
Vi ser også på hvilke utfordringer den tillitsvalgte kan få om bedriften vil si opp et medlem med bakgrunn i den ansattes forhold.
Mer informasjon om kurset finner du i invitasjonen.

Kurset avholdes på Quality Airport Hotel Værnes, i Stjørdal sentrum.

Du kan melde deg på kurset direkte her: