Kurs i lover og avtaler 4.-6. juni 2018

EL og IT Forbundet Trøndelag inviterer tillitsvalgte og medlemmer til kurs i lov- og avtaleverket.
Kurset avholdes 4.-6. juni ved Quality Airport Hotel i Stjørdal.

Deltakerne vil få en oversikt over de viktigste lover og avtaler som gjelder i arbeidsforholdet, med vekt på Hovedavtalen og Arbeidsmiljøloven.
Det er viktig for tillitsvalgte å ha kunnskap om tillitsvalgtes og medlemmenes rettigheter. Kurset setter deltakerne i sentrum, og vi tar tak i deres aktuelle problemstillinger.

Mer informasjon om kurset finnes i invitasjonen.

PÅMELDINGSSKJEMA: