Kurs i klubbarbeid

EL og IT Forbundet Trøndelag avholder kurs i klubbarbeid, 02.-04.oktober på Scandic Hell Hotel.
Er det vanskelig å få gjennomslag hos ledelsen for klubbens krav og ideer?
Løsningen er da å skape en sterk klubb, som kan vise ledelsen hvor skapet skal stå.
En sterk klubb har en ledelse som arbeider strukturert, og som arbeider målbevisst for å aktivisere medlemmene.
Vi anbefaler at klubben melder på minst to deltakere til dette kurset, slik at det blir lettere å følge opp i egen klubb etter avsluttet kurs.

Les mer om kurset i innbydelsen.
PÅMELDINGSSKJEMA
.