Startkurs for tillitsvalgte i klubbene

EL og IT Forbundet Distrikt Trøndelag inviterer til Startkurs for tillitsvalgte, 09.-11. april 2018 på Scandic Hell Hotel.
Deltakerne lærer om tilltsvalgtrollen og klubbarbeid, og får også innsikt i forbundets oppbygging.
Målgruppe for kurset er nye tillitsvalgte og styremedlemmer i klubbene, men også mer erfarne kan ha mye å hente ved å delta. Medlemmer uten verv, men med interesse for klubbarbeid kan også søke.

Mer informasjon finner du i invitasjonen.
Du kan melde deg på kurset her: