Bankfordeler for unge LO-medlemmer

LOfavør har inngått en avtale med Sparebank1 om bankfordeler for unge LO-medlemmer mellom 18 og 34 år.
  • LOfavør boliglån UNG gir LO-medlemmer 0,2 prosentpoeng i rentefordel på bankens ungdomslånerente. I tillegg er det halvt etableringsgebyr.
  • LOfavør BSU gir 0,25 prosentpoeng høyere rente på toppen av bankens BSU-rente. Det er ingen krav til fast sparing.
  • På depositumlån får ungdom 2 % lavere rente enn andre, samt halvt etableringsgebyr.
Les mer om disse gode tilbudene på hjemmesiden til Sparebank1 SMN.