247 nye elevmedlemmer

EL og IT Forbundet Trøndelag prioriterer å gjennomføre besøk i avgangsklassene på elektro- og IKT-linjene på videregående skoler i Trøndelag. Det viktigste ved disse treffene er å orientere ungdommen om arbeidslivet, samt at det finnes organisasjoner som ivaretar arbeidernes interesser. Skolene er svært velvillige når vi henvender oss til dem for å avtale tidspunkt, slik at i år ble omtrent alle elever i disse klassene besøkt. Bildet under (fra oppslag i Nettverk, foto: Leif Martin Kirknes) er fra et besøk ved Malvik videregående skole i fjor, hvor Endre Klokkervold og Lasse Evjen orienterer. Endre har hatt hovedansvaret for dette arbeidet, og han har også vært engasjert i å lære opp andre til å gjennomføre denne aktiviteten.
Det viser seg at de fleste elevene er positive til å bli elevmedlemmer i forbundet. Dette er gratis, og de oppnår på den måten å få informasjon fra forbundet gjennom Nettverk og fra lokale organisasjonsledd. Når elevene normalt er ferdig på skolen, og forhåpentligvis har fått lærlingekontrakt eller annet arbeid, blir de kontaktet av oss og spurt om de vil fortsette som betalende medlemmer. De fleste er også positive til det. Ved skolebesøkene hos siste årskull, fikk vi totalt 247 nye elevmedlemmer, og vi har til sammen over 400. Vi satser på å gjennomføre besøkene i neste semester i høsthalvåret, og starter etter sommeren med å gjøre avtaler med skolene.