Ta kontakt med oss

EL og IT Forbundet Distrikt Trøndelag leier kontor hos Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag på Nygaardsvoldheimen i Trondheim.

Postadresse: Postboks 9225, 7424 Trondheim
Besøskadresse: Smistadvegen 42, 7026 Trondheim
Telefon: 72 59 62 00
E-post: kontakt@elogitt.no

Distriktets ansatte på Nygaardsvoldheimen:

Kontorsekretær

Randi Vingen

Telefon: 72 59 62 00
randi.vingen@elogitt.no

Distriktssekretær

Torstein Johansen

*
*
*