Siste nytt:

Kurs for nye tillitsvalgte

Vi avholder basiskurs for nye tillitsvalgte på Stjørdal, 14.-16. september 2016. Kurset gir deltakerne grunnlag for å fylle rollen som tillitsvalgt. Tillitsvalgtes rettigheter og plikter er sentrale kunnskaper i arbeidet for å skape en sterk klubb. Likeledes må en tillitsvalgt ha kunnskap om organisasjonen slik det er i d...
Les mer

Skolering i oppsigelser og permitteringer

Vi ser at bemanningsreduksjoner og organisasjonsendringer i større grad enn tidligere fører til både permitteringer og oppsigelser. Vi inviterer derfor til kurs som kun vil ha dette som tema. Kurset avholdes 15.-16.10.15 på Quality Airport Hotel Værnes. Det er viktig for tillitsvalgte å være oppdatert på lover og avtaler ...
Les mer

Tariffoppgjøret 2016

Forberedelsene til tariffoppgjøret neste år er i gang, og medlemmene har via sine klubber, fagforeninger og distrikt muligheten til å påvirke hvilke krav som skal stilles. I høst arrangeres det tre sentrale tariffkonferanser for forbundets hovedområder. Først ute er Landsoverenskomsten for elektrofag, som har sin landstar...
Les mer

Nye bankfordeler for unge LO-medlemmer

LOfavør har i 2015 inngått en avtale med Sparebank1 om bankfordeler for unge LO-medlemmer mellom 18 og 34 år. LOfavør boliglån UNG gir LO-medlemmer 0,2 prosentpoeng i rentefordel på bankens ungdomslånerente. I tillegg er det halvt etableringsgebyr. LOfavør BSU gir 0,25 prosentpoeng høyere rente på toppen av bankens BSU-re...
Les mer

Høyre åpner for lavere lønn til vikarer

Høyre vil bryte med likebehandlingsprinsippet, slik at det skal bli lovlig å lønne vikarer lavere enn fast ansatte. Stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen vil gjøre det lettere og billigere å leie inn fra bemanningsfirma. Forslaget vil innebære at bemanningsbyrå med tariffavtale vil kunne utbetale minstelønna i tariff...
Les mer

Høyre angriper Arbeidsmiljøloven

Høyres siste angrep på Arbeidsmiljøloven bør være et varsku for alle som arbeider i rotasjonsordninger på anlegg. Konsekvensen av Torbjørn Røe Isaksen sine uttalelser er at arbeidsgiverne får bestemme hvor lange arbeidsdagene skal være, og hvilke rotasjonsordninger som skal benyttes.
Les mer
Lenke Nettverk
Lenke norsk Labourstart
Se flere nyheter på: