Siste nytt:

Enighet i LO/NHO-oppgjøret

Etter at det ble enighet i det samordnede oppgjøret mellom LO og NHO, blir det de kommende to uker gjennomført informasjonsmøter over hele landet. Flertallet i forbundsstyret i EL og IT Forbundet har vedtatt å anbefale medlemmene å stemme ja i uravstemmingen. Protokollen mellom partene kan leses i Riksmeklerens møtebok. H...
Les mer

Kurs i lover og avtaler 4.-6. juni 2018

EL og IT Forbundet Trøndelag inviterer tillitsvalgte og medlemmer til kurs i lov- og avtaleverket. Kurset avholdes 4.-6. juni ved Quality Airport Hotel i Stjørdal. Deltakerne vil få en oversikt over de viktigste lover og avtaler som gjelder i arbeidsforholdet, med vekt på Hovedavtalen og Arbeidsmiljøloven. Det er viktig f...
Les mer

Landsstyret vil prioritere AFP i et samordnet oppgjør

Landsstyret i EL og IT Forbundet vedtok 7. desember å kreve at tariffoppgjøret i 2018 gjennomføres samordnet. Leder i LO, Hans Christian Gabrielsen, innledet dagen før til debatten, og han fikk med seg en hilsen fra forbundsleder Jan Olav Andersen om at EL og IT Forbundet stiller seg svært positive til å delta aktivt i en...
Les mer

Krav om samordnet tariffoppgjør

EL og IT Forbundet Distrikt Trøndelag har i mange år kjempet for bedre pensjonsordninger, og mot svekkelsene av både folketrygden og AFP. Innføring av levealdersjustering og indeksering har ført til at de som er unge i dag må arbeide til de er godt over 70 år om de skal ha håp om å få en pensjon å leve av. Avtalefestet pe...
Les mer

Representantskapsmøte

EL og IT Forbundet Distrikt Trøndelag avholder representantskapsmøte 21. november kl. 11-16. Møtet avholdes på Quality Hotel Panorama i Trondheim.
Les mer

LOfavør Mastercard med nye fordeler

LOfavør har utviklet et nytt og bedre kredittkort i samarbeid med ny leverandør, SpareBank 1. Kredittkortet inneholder fordeler som gir deg ekstra trygghet ved smart bruk, som bruk av kortet på reise og ved netthandel. Vi ønsker ikke å ha fordeler i kortet som belønner økt forbruk, som f. eks bonuspoeng. Dine fordeler Bil...
Les mer

Startkurs for tillitsvalgte i klubbene

EL og IT Forbundet Distrikt Trøndelag inviterer til Startkurs for tillitsvalgte, 09.-11. april 2018 på Scandic Hell Hotel. Deltakerne lærer om tilltsvalgtrollen og klubbarbeid, og får også innsikt i forbundets oppbygging. Målgruppe for kurset er nye tillitsvalgte og styremedlemmer i klubbene, men også mer erfarne kan ha m...
Les mer

Hvilke lover og regler gjelder ved oppsigelser og permitteringer?

EL og IT Forbundet Distrikt Trøndelag avholder kurs med dette som tema 27.-28. februar 2018. Deltakerne får en gjennomgang av de lover og avtaler som regulerer forholdet mellom bedriften og de ansatte/tillitsvalgte i situasjoner hvor ledelsen vil permittere eller nedbemanne. Vi ser også på hva klubben kan gjøre for enten ...
Les mer

Vi stilte krav - partiene svarte (de fleste)

El og IT Forbundet Trøndelag stilte 28 spørsmål til 11 parti i Sør- og Nord-Trøndelag foran høstens stortingsvalg. Vi fikk svar fra 9 parti i Nord-Trøndelag og 8 i Sør-Trøndelag. I tillegg valgte Høyre ikke å svare på våre spørsmål, men oversendte i stedet svar på spørsmålene LO sentralt hadde stilt partiene. Vi kan oppsu...
Les mer

Vi stiller krav til partiene

Foran høstens stortingsvalg ønsker EL og IT Forbundet Distrikt Trøndelag å informere medlemmene om partienes meninger på de mest sentrale områdene sett fra organisasjonens side. Vi har derfor sendt partiene i begge Trøndelagsfylkene en rekke spørsmål som vi ønsker svar på.
Les mer